ČERNÝ, Jakub. Evidence majetku prostřednictvím RFID [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28139. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO