KREJČÍK, Václav. Vybudování efektivního elektronického obchodu pro malou firmu [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28140. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO