HOFMAN, Jan. Návrh internetových stránek [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28141. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO