KUČERA, Michal. Začlenění lokálního zdroje – kogenerační jednotky do průmyslové sítě [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28144. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jiří Drápela.
Uložit do Citace PRO