MIŠINGER, Ondřej. Návrh úprav a konfigurace sítě 22 kV po instalaci transformace 110/22 kV ve spínací stanici Brno-sever [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28153. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Vladimír Blažek.
Uložit do Citace PRO