JAKL, Oldřich. Použití termovizní kamery v měřicí technice [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28167. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Ludvík Bejček.
Uložit do Citace PRO