FORBELSKÝ, Jiří. Řešení CNC technologie zadané součásti pro řídicí systém Sinumerik [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2817. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.
Uložit do Citace PRO