VAŠINOVÁ, Kateřina. Zdanění hazardu z pohledu konkrétní obce [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28171. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Kopřiva.

Uložit do Citace PRO