BRÁZDA, Ondřej. Návrh změn infrastruktury sítě pro firmu RAAB Computer [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28173. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Viktor Ondrák.
Uložit do Citace PRO