KÁHN, Ondřej. Návrh rozšíření portfolia firmy vývojem mobilních aplikací pro Apple iOS [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28175. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zuzana Němcová.
Uložit do Citace PRO