BEDNÁŘ, Jan. Generátor harmonických zvuků a akordů [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28184. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Schimmel.
Uložit do Citace PRO