HLAVATÝ, Jindřich. Soubor programů pro podporu výuky zpracování obrazů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28199. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Rajmic.
Uložit do Citace PRO