HLAVATÝ, Jindřich. Soubor programů pro podporu výuky zpracování obrazů [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28199. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Rajmic.

Uložit do Citace PRO