HAMPL, Filip. Software pro simulaci rozložení akustického tlaku [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28205. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce David Kurc.
Uložit do Citace PRO