HOŠEK, Josef. Zabezpečení operačního systému Apple OS X [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28210. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Hajný.
Uložit do Citace PRO