HUSÁK, Ondřej. Simulace šíření zvukové vlny v uzavřeném prostoru pomocí prostředků geometrické akustiky [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28211. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Kristián Orlovský.

Uložit do Citace PRO