JARNÍK, Lukáš. Návrh kmitočtových filtrů s netradičními aktivními prvky [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28213. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Jeřábek.
Uložit do Citace PRO