JELÍNEK, Ondřej. Lokace stanice v síti Internet pomocí analýzy doménových názvů [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28216. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Dan Komosný.

Uložit do Citace PRO