KARLÍK, Martin. Metodika testování IP Multimedia Subsystem [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28218. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ľuboš Nagy.
Uložit do Citace PRO