KOVÁČ, Filip. Simulace a měření disperzí v optických přístupových sítích [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28237. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radim Šifta.
Uložit do Citace PRO