VASTUŠKOVÁ, Valéria. Elektronický obchod - jeho založenie, prevádzkovanie, propagácia a problémy s tým súvisiace [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28259. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO