DLOUHÝ, Lukáš. Databázový systém pro oční optiky [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28267. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO