ŠTICHOVÁ, Zuzana. Defekty způsobené aplikací pájecí pasty a optimalizace procesu [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2827. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Starý.
Uložit do Citace PRO