DOKOUPILOVÁ, Dagmar. Model efektivního užití prostředí výstav a veletrhů [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28288. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Dvořák.
Uložit do Citace PRO