ANDRÝSKOVÁ, Blanka. Řešení konfliktů na pracovišti a jejich předcházení [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28294. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Zdeňka Konečná.
Uložit do Citace PRO