STAŇKOVÁ, Svatava. Algoritmizace výpočtu odložené daně z příjmů [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28295. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Anna Fedorová.
Uložit do Citace PRO