NOVOTNÁ, Ivana. Bezpečnostní politika společnosti [online]. Brno, 2007 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28313. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Viktor Ondrák.

Uložit do Citace PRO