VACENOVSKÝ, Igor. Řešení technologie pro součást "hřídel parní turbíny" s optimalizací tvarově složité plochy [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2834. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.
Uložit do Citace PRO