SEMERDŽIEV, Stefan. Hodnocení finanční situace podniku NEOGRAPH, a.s. a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2840. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Marie Jakubcová.

Uložit do Citace PRO