GALÁŽ, Zoltán. Analýza ručně psaného projevu u pacientů postižených neurologickými onemocněními [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28420. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Mekyska.

Uložit do Citace PRO