ŠURANSKÁ, Hana. Izolace, identifikace a charakterizace mikroflóry vína a vybraných potravin [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28478. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Jiřina Omelková.

Uložit do Citace PRO