LICHNOVÁ, Andrea. Cereálie - aktivní složky, biologické účinky a vybrané aplikace v potravinářství [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28479. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Ivana Márová.
Uložit do Citace PRO