PRIKRYL, Petr. Využití poloautomatického dávkovače ve flexibilní malosériové montáži desek plošných spojů [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2848. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Starý.

Uložit do Citace PRO