PETR, Jakub. Nové materiály pro Li-iontové baterie pracující na principu konverze [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28480. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Marie Sedlaříková.
Uložit do Citace PRO