CAMFRLA, Pavel. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2853. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Lukáš Hreus.
Uložit do Citace PRO