ČERMÁK, Jan a Jiří JÁNSKÝ. Elementární důkaz Levinovy-Mayovy věty. Kvaternion [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013, 2(2), 57-68 [cit. 2021-10-23]. ISSN 1805-1332. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28539
Uložit do Citace PRO