POKLADNÍK, Robert. Návrh technologie součásti alternátoru [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2855. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.

Uložit do Citace PRO