HRNČÍŘ, Rudolf. Návrh vodohospodářských opatření v povodí [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28557. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Petr Doležal.
Uložit do Citace PRO