NAVRÁTILOVÁ, Martina. Analýzy konstrukcí se seismickým zatížením v různých programových systémech [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28559. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Zbyněk Vlk.
Uložit do Citace PRO