KIKA, Aleš. Statická analýza nosné konstrukce retenční nádrže [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28562. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Petr Hradil.
Uložit do Citace PRO