HUŠEK, Martin. Návrh a posouzení dřevěné kopule [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28563. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Luděk Brdečko.

Uložit do Citace PRO