POLÁCH, Marek. Studie vlivu vstupních parametrů při numerickém modelování tlakové zkoušky [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28564. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce David Lehký.
Uložit do Citace PRO