PTÁČEK, Václav. Výpočty zatížení stavebních konstrukcí větrem [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28569. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Petr Hradil.
Uložit do Citace PRO