KOMÁRKOVÁ, Petra. Účinky větru na příhradové výškové konstrukce [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28571. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Aleš Nevařil.
Uložit do Citace PRO