SEDLÁK, Petr. Statické řešení dřevěné střešní konstrukce [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28597. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Jiří Kytýr.
Uložit do Citace PRO