VRÁNA, Tomáš. Metody realizace konstrukcí mělkých podzemních staveb [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28600. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Vladislav Horák.
Uložit do Citace PRO