POLÍVKOVÁ, Hana. Dokumentace historických stavebních objektů [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28602. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Radim Kratochvíl.
Uložit do Citace PRO