JANČI, Branislav. Tvorba 3D modelu kostela sv. Jakuba fotogrammetrickou metodou [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28605. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Vlastimil Hanzl.
Uložit do Citace PRO