NOSKOVÁ, Denisa. Nosná konstrukce planetária v Šumperku [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28611. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Milan Šmak.
Uložit do Citace PRO