PTÁČEK, Jiří. Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Bojkovice-Bohuslavice nad Vláří [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28614. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Richard Svoboda.
Uložit do Citace PRO