SMĚLÍKOVÁ, Petra. Lávka pro pěší [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28619. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Karel Sýkora.
Uložit do Citace PRO